Med anledning av spridning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av coronspridningen (covid-19) vi har i Sverige och övriga världen just nu, har vi sammanställt information och rekommendationer till våra kunder. Vänligen se nedan.

Läs mer: Information med anledning av spridning coronavirus (covid-19)

Vi kan nu erbjuda både antikroppstestning och friskintyg vid tjänsteresa (ej privata resor), vänligen läs mer längre ner på sidan!

Vi har vidtagit följande restriktioner

Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att minska spridningen av corona-viruset. För både vår egen trygghet och för dig som möter oss har vi vidtagit dessa restriktioner:

  • Vi tar ej i hand när vi hälsar på individer och kunder
  • Endast friska individer utan förkylningssymptom (halsont, feber, hosta, snuva etc.) är välkomna på besök hos oss
  • Vi anpassar våra tjänster till digital form i den mån vi kan
  • Vi minskar storleken på grupper och håller avstånd vid fysiska träffar/utbildningar

Vid behov att diskutera dina symtom eller andra funderingar är du välkommen att ringa oss på 0660-29 98 30 på våra telefontider:
måndag – torsdag kl  08:30 –09:30 samt 13:30 – 14:30
fredag kl 08:30 – 09:30

 

 

PCR-testning, reseintyg vid tjänsteresa och antikroppstestning

PCR-testning för rese-/friskintyg vid tjänsteresa (ej privata resor)

Vi kan erbjuda möjligheten till PCR-provtagning för frisk-/reseintyg eller för att utesluta misstänkt covid19-infektion. Inför resa till andra länder eller inför underhållsarbete inom vissa företag i Sverige kan man behöva uppvisa ett friskintyg som visar att man inte bär på en pågående covid-19 infektion. PCR-testning för reseintyg ingår inte i den av staten finansierade testningen som regionerna åtagit sig att genomföra för att identifiera fall vid misstänkt covid-19-infektion.

Provtagning sker hos HumanResurs Företagshälsa och kan erbjudas måndag – fredag mellan klockan 13:00-14:00 (observera att intyg endast lämnas ut på vardagar). Tidsbokning måste ske innan. 
Ta reda på vad som gäller i landet du ska åka till eller hos företaget ni ska jobba hos innan bokning av PCR-testning sker. Kraven gällande tidpunkt när provet skall vara taget, skiljer sig mellan olika länder. Tiden från provtagning till ett färdigt intyg från oss beräknas till ca 48h (förutsatt att laboratoriet håller sin tidsram).

Utrikesdepartementet har samlat råd och anvisningar kring resande till och från andra länder och Sveriges ambassader ger reseinformation per land till svenska resenärer.

Välkommen att kontakta oss via mail på fh@humanresurs.se för bokning eller om du vill veta mer.

Antikroppstestning mot covid-19

Vi vet att det är efterlängtat att du som arbetsgivare ska kunna testa din personal för att få en nulägesbild av andelen medarbetare som kan ha haft covid-19. Detta kan minska oro hos individer och personalgrupper samt underlätta framtida planering och arbetssätt på din arbetsplats. 

I vår tjänst genomför vi testerna på hela personalgrupper och redovisar resultaten på gruppnivå till dig som arbetsgivare. Det ger dig som arbetsgivare en uppfattning om hur stor andel av personalen som har haft covid-19. Det är även möjligt att testa enstaka individer om man misstänker att man genomgått infektion och önskar svar på det. 

Provet tas genom ett blodprov i armen och kommer skickas till ett laboratorium för analys. Vi har valt att inte göra snabbtester för att vara säkra på att provtagningen blir av tillräckligt hög kvalitet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vill ni veta mer? Kontakta din kontaktsköterska eller skicka ett mail till oss på fh@humanresurs.se.

Vaccination covid-19

HumanResurs Företagshälsa har ej möjlighet att vaccinera individer mot covid-19, och kan heller inte svara på frågor när det blir aktuellt för vaccination för olika individer. 
Vaccinationen sköts av Region Västernorrland och vi hänvisar därför frågor till dom. Det går även att läsa mer på 1177