Vaccinationer

Vi utför alla typer av vaccinationer inför din resa. Du kan även få tips och råd via telefon eller e-post, dock kan vi inte ta emot personuppgifter och boka tider via e-post pga GDPR.

Utifrån resmål och din egen situation ger vi förslag på vilka vaccinationer som är aktuella beroende på vilka risker som finns på resmålet.
Vi ser även över ditt grundskydd och fyller på vid behov.

Vi skriver recept på malariaprofylax vid de tillfällen som det är aktuellt och vi vaccinerar även mot Gula febern.

Vid besöket betalar du kostnaden för vaccinet samt en stickavgift.

För att underlätta vid rådgivning så är det viktigt att du INNAN du hör av dej tar reda på vilka resevaccinationer du tagit sedan tidigare. 
Namn på vaccinet? Antal doser? När?

Detta måste du själv kolla upp med den Hälsocentral/Vaccinationsmottagning där du tog dina vacciner. Vi har enbart journaler på de vaccinationer som är givna på HumanResurs Företagshälsa och vi kan inte se Regionens journaler.

Prisexempel 2020

Stickavgift: 200 kr/besök
Twinrix (Hepatit A+B): 495 kr/spruta
Twinrix-Barn (Hepatit A+B): 375 kr/spruta
Vaccin mot Hepatit A: 380 kr/spruta
Vaccin mot Hepatit A-Barn: 300 kr/spruta

Vaccin mot Hepatit B: 290 kr/spruta
diTeBooster (difteri/stelkramp): 190 kr
diTekibooster (difteri/stelkramp/kikhosta): 250 kr
Stamaril (Gula Febern): 800 kr
Vaccination mot TBE-Vuxen: 375 kr/spruta

OBS! När det gäller vaccinationer mot TBE så har vi denna säsong enbart vaccin för vuxna.  Ni kan även ta detta vaccin på Apoteket på Nygatan som har drop-in-vaccinationer.

För råd/tidsbokning kontakta oss på

Tel: 0660-29 98 49 eller
jenny.andreen@humanresurs.se