Om oss

HumanResurs är ett lokalägt företag i Örnsköldsvik och erbjuder Företagshälsa/Privatvård och Hälsocentral. Vi är idag cirka 45 medarbetare i våra verksamheter.

Vi arbetar med människan i centrum och utifrån våra värdeord tillgänglighet, professionalism, flexibilitet och arbetsglädje och det ska genomsyras i allt vi gör. Både hur vi bemöter människor och hur vi fungerar som arbetsplats.

Primärvård med människan i centrum!

Vi driver primärvård på uppdrag av Region Västernorrland och erbjuder familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, kurator, psykolog och rehabilitering. All kompetens samlad för hela familjen under samma tak!

Att besöka oss är samma avgifter som inom den offentligt drivna primärvården och högkostnadsskyddet gäller även hos oss

Du kan genom ett aktivt val välja dig att lista dig hos oss, så finns vi för dig när du behöver vård!