Äldre­mottag­ning

På vår äldremottagning kan du som är 70 år eller äldre få särskilt hjälp och stöd. Vi vill att du ska känna dig trygg med att snabbt kunna få kontakt med en distriktssköterska eller läkare.

På äldremottagningen kan vi bl.a. erbjuda:

 • Ett direktnummer till sköterska med inriktning mot äldre
 • Genomgång av dina mediciner
 • Individuell vårdplanering
 • Hjälp vid inkontinens
 • Minnesutredning
 • Samtal om levnadsvanor

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.

Hur anmäler man sig till Äldremottagningen

För att vara berättigad för att tillhöra Äldremottagningen måste minst tre (3) av följande kriterier uppfyllas:

 • Du ska vara 70 år och äldre
 • Vara i behov av stöd och och hjälp vi vårdkontakter
 • Ensamboende
 • Använda fem (5) eller fler läkemedel
 • Ha varit på fem (5) eller fler läkarbesök på Hälsocentral under det senaste året
 • Du ska ha minnesproblem
 • Svårigheter att gå, förflytta sig eller riskerar att ramla
 • Du ska ha varit inlagt på sjukhus de senaste tre månaderna

Uppfyller du dessa kriterier och vill bli ansluten till Äldremottagningen så hör av dig till oss?

Tel: 55 900
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30,
fred 08.30-09.30

Kontakta äldemottagningen

Tel: 0660-55 900
Telefontider: mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30, fred 08.30-09.30