Barnmorskemottagning

Barnmorskemottagningen erbjuder:

Vi kan erbjuda dig kontinuitet och en hälsovård på individnivå. Du kan vända dig hit i vid hälsovård i samband med graviditet, stöd i föräldraskapet, familjeplanering med preventivmedelsrådgivning och prevention vid sexuellt överförbara sjukdomar samt vid den gynekologiska cellprovskontrollen för att förebygga livmoderhalscancer. Folkhälsoarbete och samtal kring livsstilsfrågor är i fokus. Barnmorskemottagningen följer mödrahälsovårdens riktlinjer i Västernorrland.

Samtliga föräldragrupper vid erbjuder innehåller praktisk förlossningsförberedelse (förlossningsprofylax)

Alla besök hos barnmorskan är kostnadsfria!

Hos oss får du:

  • Hög kontinuitet och hög kompetens. Samma barnmorska under hela graviditeten och efter förlossningen.
  • Hög tillgänglighet per telefon och e-post. Inga köer eller långa väntetider.
  • Hälsovård i samband med graviditet och eftervård. Vi följer det medicinska basprogrammet enligt Region Västernorrlands riktlinjer.
  • Stöd i föräldraskapet och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelser.
  • Familjeplanering med preventivmedelsrådgivning.
  • Prevention och provtagning i samband med sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Gynekologisk cellprovtagning enligt nationell nationell screening för att förebygga cervixcancer.
  • Amningsmottagning: Välkommen till oss med små och stora frågor kring amning de första två månaderna.
  • Klimakteriemottagning: Vi erbjuder kvinnor mellan 40-60 år samtal och rådgivning kring klimakteriet. Ett individuellt besök utifrån din hälsa och ev. besvär och förändringar.

MammaMage Screening​

Har du fött barn? Har du efter graviditet och förlossning haft en känsla av att bålstabiliteten förändrats? Eller har du besvär från bäckenbotten?

Att rehabilitera sig efter graviditet och förlossning kan vara mer krångligt än vad man tänk från början. Kroppen känns inte som vanligt, prioriteringarna hemma ser annorlunda ut och du ska nu förhålla dig till en ny kropp.

MammaMage är ett koncept som innebär både rehabilitering och träning efter graviditet och förlossning. Linda (barnmorska) och Sandra (fysioterapeut) är instruktörer inom MammaMage och vi erbjuder screening och återbesök.

Det första besöket tar 60 min och innehåller screening, råd och övningar att träna hemma inför återbesök som vanligtvis planeras till 30 min.

Kostnaderna för besöken är 200:- och är högkostnadsgrundande.

Skulle du vilja genomföra en mammamage-screening?

Ta kontakt med oss!

Linda Glans, Barnmorska
0660 – 22 26 67
mvc@humanresurs.se

Sandra Kallin, fysioterapeut
0660 – 22 26 84

Jordemors Profylax

Både Lena och Linda är utbildade profylaxinstruktörer inom Jordemors Profylax och väl förtrogna med ”Föda utan rädsla” metoden. Detta implementeras i alla våra föräldragrupper som en praktisk förberedelse inför förlossningen. Väntar ni ert första barn så får ni en inbjudan skickad via mail då det närmar sig kursstart.

Kontakta Barnmorskemottagningen

Tel 0660-22 26 67, telefontid MVC 11.00-12.00, övrig tid telefonsvarare
E-post: mvc@humanresurs.se

Barnmorskemottagningen samverkar med BVC, övrig verksamhet på vårdcentralen, mödrahälsovårds överläkare, vårdutvecklare och kvinnoklinikens förlossningsavdelning samt specialist-mödravården.