Barnavårdscentral (BVC)

Vi arbetar utifrån basprogrammet för barnhälsovård i Västernorrland. Målet är att erbjuda en barnhälsovård som främjar barnet och familjens trygghet, hälsa och utveckling. Vi utgår alltid från ditt/ert barns individuella behov.

Barnhälsovården erbjuder:

  • Stöd och vägledning kring barns hälsa och föräldraskap
  • Regelbundna hälsoundersökningar
  • Vaccinationer enligt nationella riktlinjer
  • Föräldraträffar under barnets första år med syfte att stärka föräldrarollen, ge kunskap om barns hälsa och utveckling samt utbyte av erfarenheter med andra föräldrar.

Barnhälsovården är till för alla barn upp till sex år. Den är frivillig och kostnadsfri.

Vi samarbetar med kurator, barnhälsovårdspsykolog, logoped, dietist, barnkliniken, ögon och öronkliniken samt förskolan

Vid misstanke om att ett barn far illa har BVC personalen anmälningsplikt.

BVC i Coronatider

Som alltid kommer friska barn med sina föräldrar till BVC. Det är ett barns rättighet att vid besök på BVC inte smittas av infekterade barn eller vuxna

Så här tänker vi i dagsläget på BVC:

Vi fortsätter följa BHV programmet till och med 18 månaders besöket

Hembesöken pausas tills vidare och sker på plats på BVC istället

Besöken vid 3 -4 5 år ges till barn med behov. De övriga kan eventuellt behövas skjutas upp beroende på utveckling av Corona smittan.

Ni kommer också märka att vi i förebyggande syfte tagit bort leksakerna i väntrummet då de annars kan sprida smitta vidare.

 

 

Vid BVC arbetar:

Anette Åhlund, Barnsjuksköterska, Owe Ljungdahl, Barnöverläkare och Susanne Elfving, Distriktssköterska

Hjärt- lungräddning för barn

Vi erbjuder hjärt- lungräddning för barn 0 år upp till puberteten.

Målgrupp: Alla som är intresserade.

För föräldrar som går på föräldrautbildning ingår barn HLR.

Plats: BVC HumanResurs hälsocentral.

Anmälan: Via mail efter inloggning på 1177.se >

Kostnad: Patientavgift 200 kr per person

Instruktör: Anette Åhlund

Gör ditt barns vårdärende via nätet!

KONTAKT:
Telefontid BVC, mån-tors 8.00-9.00 tel 0660-22 26 73
Mail: Via inloggning på 1177.se i ej akuta tillstånd, besvaras i mån av tid.