Barnavårdscentral (BVC)

Vi arbetar utifrån basprogrammet för barnhälsovård i Västernorrland. Målet är att erbjuda en barnhälsovård som främjar barnet och familjens trygghet, hälsa och utveckling. Vi utgår alltid från ditt/ert barns individuella behov.

Barnhälsovården erbjuder:

  • Stöd och vägledning kring barns hälsa och föräldraskap
  • Regelbundna hälsoundersökningar
  • Vaccinationer enligt nationella riktlinjer
  • Föräldraträffar under barnets första år med syfte att stärka föräldrarollen, ge kunskap om barns hälsa och utveckling samt utbyte av erfarenheter med andra föräldrar.

Barnhälsovården är till för alla barn upp till sex år. Den är frivillig och kostnadsfri.

Vi samarbetar med kurator, barnhälsovårdspsykolog, logoped, dietist, barnkliniken, ögon och öronkliniken samt förskolan

Vid misstanke om att ett barn far illa har BVC personalen anmälningsplikt.

BVC i Coronatider

Som
alltid kommer friska barn med sina föräldrar till BVC. Det är ett barns
rättighet att vid besök på BVC inte smittas av infekterade barn eller vuxna.
Starta ditt besök hos oss genom att tvätta händerna på barn och vuxna vid
ankomst.

 


här tänker vi i dagsläget på BVC:

*Vi följer råd, riktlinjer och
restriktioner från regionen. Dessa kan börja gälla från en dag till en annan.
Således kan vissa ändringar ske innan vi hunnit uppdatera denna information på
vår hemsida. Vid funderingar – ta kontakt med oss här på BVC.

*Vi
fortsätter följa BHV programmet. 
Hembesök vid första besöket gäller tills vidare. Däremot pausar vi hembesöken vid 8 månaders kollen. De sker här på plats på BVC eller digitalt. 4 månaders besöket kan genomföras digitalt.

*Föräldraträffar sker digitalt. 

*Vi bär visir vid samtliga
besök för allas säkerhet.

*Ni
kommer märka att vi i förebyggande syfte tagit bort leksakerna i väntrummet då
de annars kan sprida smitta vidare.

Föräldraträffarna fortgår som
vanligt. Inbjudan får ni via post eller vid ert besök här på BVC. 

Vid BVC arbetar:

Anette Åhlund, Barnsjuksköterska, Owe Ljungdahl, Barnöverläkare, Susanne Elfving, Distriktssköterska samt Gunilla Åström, Barnsjuksköterska

Hjärt- lungräddning för barn

Vi erbjuder hjärt- lungräddning för barn 0 år upp till puberteten.

Målgrupp: Alla som är intresserade.

För föräldrar som går på föräldrautbildning ingår barn HLR.

Plats: BVC HumanResurs hälsocentral.

Anmälan: Via mail efter inloggning på 1177.se >

Kostnad: Patientavgift 200 kr per person

Instruktör: Anette Åhlund

Gör ditt barns vårdärende via nätet!

KONTAKT:
Telefontid BVC, mån-tors 8.00-9.00 tel 0660-22 26 73
Mail: Via inloggning på 1177.se i ej akuta tillstånd, besvaras i mån av tid.