Distrikts­sköterske­mottagning

Till oss kan du komma när det gäller bland annat:

  • Astma/kol
  • Inkontinens
  • Sömnapné
  • Hjälp att sluta röka
  • Hypertoni (förhöjt blodtryck)
  • Hälsosamtal
  • Levnadsvanor
  • Vaccination

Kontakta distrikts­sköterske­mottagningen

Tel: 0660-55 900
Telefontider: månd-fred 07.00-16.30