Omsorgsfull vård - nära dig

Närhet till vård är inte längre en självklarhet i Västernorrlands län. Från Region Västernorrlands sida sjösätts det ena sparpaketet efter det andra. Alla drabbas vi. Inte minst när stora avdelningar på sjukhuset stängs eller slås ihop med andra regioner.

För oss som bott och verkat i glesbygden är de senaste årens utveckling inte någon överraskning, trenden har varit tydlig under en längre period. Självklarheten i att kunna besöka en lokal läkare, distriktssköterska eller barnmorska är inte längre lika självklar.

I små orter och byar över hela kommunen arbetar tusentals eldsjälar för att bygga en levande glesbygd, en plats dit människor vill flytta och där man vill bo kvar . Närheten till god vård och omsorg är en grundförutsättning för att deras arbete ska bära frukt.

Är närheten till vård och omsorg viktig för dig?

Lista dig hos oss >>

HumanResurs Hälsocentral

Vård för alla

Som läkare arbetar vi för att modern, omsorgsfull vård ska vara tillgänglig för alla – på lika villkor. Allt för att du och din familj ska må bra. Till vår hjälp
har vi den senaste medicinska utrustningen, våra fantastiska medarbetare på hälsocentralen och våra nära samarbeten med kollegorna på länets sjukhus. Vi tror på kontinuitet i primärvården och tilldelar en fast läkare till alla som besöker oss för första gången.