Företags­hälsa

För friskare medarbetare som mår bra på jobbet. Vi vill stötta er med det förebyggande arbetsmiljöarbetet men hjälper också till med arbetsrelaterad vård när det behövs.

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2!

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 15.00-15.30
fred 08.30-09.30

Vård i privat regi

Hos oss kan du som privatperson boka tid för särskilda intyg och hälsokontroll.  

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 15.00-15.30

fred 08.30-09.30

Företags­hälsa

För friskare medarbetare som mår bra på jobbet. Vi hjälper dig att sänka sjukfrånvaron med förebyggande åtgärder och kvalificerad sjukvård.

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2!

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30
fred 08.30-09.30

Vård i privat regi

Vår medicinska verksamhet i privat regi är en sjukvårdsresurs för privatpersoner som är lättillgänglig för snabbt och effektivt omhändertagande. 

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2!

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30
fred 08.30-09.30