Hälso­centralen

En hälsocentral med dig i centrum och med kvalificerad vård med omtanke och hög service. Hälsocentralen drivs på uppdrag av Region Västernorrland. Vi har samma taxa som övriga hälsocentraler i länet.

Du hittar oss på Älgvägen 17!

Tel: 0660-55 900
Öppettider:
helgfri vardag 07.00-16.30

Företags­hälsa

För friskare medarbetare som mår bra på jobbet. Vi vill stötta er med det förebyggande arbetsmiljöarbetet men hjälper också till med arbetsrelaterad vård när det behövs.

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2!

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30
fred 08.30-09.30

Vård i privat regi

Vår medicinska verksamhet i privat regi är en sjukvårdsresurs för privatpersoner som är lättillgänglig för snabbt och effektivt omhändertagande. 

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30

fred 08.30-09.30

Hälso­centralen

Kvalificerad vård med omtanke och hög service. Hälsocentralen drivs på uppdrag av Landstinget Västernorrland.

Du hittar oss på Älgvägen 17!

Tel: 0660-22 26 70
Öppettider:
helgfri vardag 07.30-16.30

Företags­hälsa

För friskare medarbetare som mår bra på jobbet. Vi hjälper dig att sänka sjukfrånvaron med förebyggande åtgärder och kvalificerad sjukvård.

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2!

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30
fred 08.30-09.30

Vård i privat regi

Vår medicinska verksamhet i privat regi är en sjukvårdsresurs för privatpersoner som är lättillgänglig för snabbt och effektivt omhändertagande. 

Du hittar oss på Björnavägen 41A (Hägglundsområdet) plan 2!

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider:
mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30
fred 08.30-09.30