Antikropptestning

Antikropptestning

Vi vet att det är efterlängtat att du som arbetsgivare ska kunna testa din personal för att få en nulägesbild av andelen medarbetare som kan ha haft covid-19. Detta kan minska oro hos individer och personalgrupper samt underlätta framtida planering och arbetssätt på din arbetsplats.

Välkommen att kontakta oss på 0660-29 98 30!