Historik

Fokus för verksamheten var företagshälsovård med arbetsrelaterad sjukvård, där närhet till och kunskap om Hägglundsbolagen (nuvarande Hägglunds Drives, MacGregor Cranes och BAE Systems Hägglunds) ansågs avgörande för en bidra till att hålla nere sjukfrånvaron. Samtliga dessa bolag har fortfarande med avtal HumanResurs.

Initiativ till att inkludera även privatvård i företagshälsovården togs 2004 med syfte att all sjukfrånvaro kostar företagen stora belopp i form av produktionsbortfall. Hägglundsföretagens har här tjänat som en förebild på orten genom sin låga sjukfrånvaro och aktiva samverkan med företagshälsovården (HumanResurs) kring rehabilitering och förebyggande åtgärder.

Under åren har HumanResurs utvecklats utifrån en aktiv dialog med företagen och med senaste forskning och framsteg inom företagshälsovård som inspiration och förebild. Det har inneburit större fokus på förebyggande organisations- och friskvårdsinsatser, men även utvecklade tidiga insatser och rehabilitering liksom stärkt psykosocialt stöd.

HumanResurs erbjuder idag kompletta företagshälsovårdstjänster. Även om Hägglundsföretagen än i dag är HumanResurs största kunder, har idag över 200 andra företag valt att ansluta sig till oss. Dessa företag anger främst vår kompetenta personal, tillgänglighet och kostnadseffektivitet som argument. Vi kallar det Fullserviceavtal.

År 2010 startade även HumanResurs en privat Hälsocentral som idag har över 7000 listade patienter.