Höstens arbetsmiljöutbildningar

Har ni tillräckliga kunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller?

I höst erbjuder vi både den fördjupade BAM-utbildningen (13-14/10 samt 20/10) som ger dig bred kunskap och de rätta verktygen för att jobba med arbetsmiljö i vardagen, samt den kortare LättSAM-utbildningen (11/11) som ger dig en introduktion till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utbildningarna vänder sig till dig som arbetsgivare, chef med arbetsmiljöansvar och skyddsombud.

Vill du veta mer eller anmäla, kontakta arbetsmiljöingenjör marianne.edblom@humanresurs.se eller ring 0660-30 98 80.