HumanResurs Företagshälsa godkänd som utbildningssamordnare

Nu är HumanResurs företagshälsa godkänd som utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar hos AFA försäkring!

Som kund till oss kan du få ersättning för arbetsmiljöutbildning. Detta innebär att du som kund har möjlighet att få ersättning för dina utbildningskostnader från AFA Försäkring om du anlitar oss för arbetsmiljöutbildning. Du som köper utbildning måste ha minst en anställd och ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form av stöd för arbetsmiljöutbildning.

Stöd kan beviljas för:

  • grund- eller vidareutbildning för chefer
  • vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Stödet kan sökas både före och efter utbildningen. Görs ansökan innan genomförd utbildning erhåller du endast ett förhandsbesked. Stödet utbetalas alltid i efterhand då AFA försäkring utgår från dina uppgifter samt fakturan från utbildningen.

Planerade utbildningar i vår är Lätt-SAM, BAM; kemiska hälsorisker och riskbedömning.

För övriga utbildningar, läs här.

För mer information kontakta Marianne Edblom, marianne.edblom@humanresurs.se eller 0660-309880

© Elin Nerpin

Information om stöd för arbetsmiljöutbildning finns här Till dig som arbetsgivare – stöd för arbetsmiljöutbildning – AFA Försäkring (afaforsakring.se)