Information om Coronaviruset

Coronaviruset

Ring 1177 eller 113 13

  • För allmänna frågor om coronaviruset, ring 113 13. Detta är ett nationellt telefonnummer som är bemannat dygnet runt. Dit kan alla med funderingar om Coronaviruset ringa.
  • Om du de senaste 14 dagarna har varit utomlands i länder med utbredd smittspridning och har besvär av feber, hosta eller andningssvårigheter ska du ringa 1177. Där får du information om när och var du ska söka vård. Åk inte direkt till en mottagning utan ring 1177 först, eftersom du riskerar att smitta andra om du är sjuk. Det finns rutiner för hur den som eventuellt är smittad ska tas omhand.
  • 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om coronaviruset som kan ge sjukdomen covid-19. Du kan också besöka Folkhalsomyndighetens webbplats som regelbundet uppdaterar sin sida med frågor och svar om virus och smittspridning.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Informationskällor att hänvisa till