Information till dig som patient gällande Corona-viruset (covid-19)

Coronaviruset väcker många frågor och här hittar du allmän information om covid-19, information till dig som har ett inbokat besök hos oss och hur du kan få hjälp.

Coronaviruset

Ring 1177 eller 113 13

  • För allmänna frågor om coronaviruset, ring 113 13. Detta är ett nationellt telefonnummer som är bemannat dygnet runt. Dit kan alla med funderingar om Coronaviruset ringa.
  • Om du de senaste 14 dagarna har varit utomlands i länder med utbredd smittspridning och har besvär av feber, hosta eller andningssvårigheter ska du ringa 1177. Där får du information om när och var du ska söka vård. Åk inte direkt till en mottagning utan ring 1177 först, eftersom du riskerar att smitta andra om du är sjuk. Det finns rutiner för hur den som eventuellt är smittad ska tas omhand.
  • 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om coronaviruset som kan ge sjukdomen covid-19. Du kan också besöka Folkhalsomyndighetens webbplats som regelbundet uppdaterar sin sida med frågor och svar om virus och smittspridning.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Informationskällor att hänvisa till

Region Västernorrland använder också den officiella Facebooksidan för att löpande informera om coronaviruset.

Provtagning covid-19

Har du förkylningssymptom och vill testa dig för covid-19, kan du beställa självtest via www.1177.se. Detta gäller för barn från 6 år upp till 13 år och vuxna. För patienter med allvarligare luftvägsymptom samt personal inom kommunens vård och omsorg ringer man till Hälsocentralen på 0660-55 900 för rådgivning och bokning av provtagning.

Provtagningsindikationer från Region Västernorrland revideras ofta, följ det senaste via våra sociala medier.

Antikroppstestning mot covid-19

Antikroppstestning inom primärvården kommer endast att ordineras till de patienter en läkare gjort bedömning för. Den antikroppstestning som Region Västernorrland senare i höst kommer att erbjuda ligger utan för vår verksamhet, så vi hänvisar till www.rvn.se

Rese- och friskintyg

Vi kan inte inom primärvårdens uppdrag utföra rese-/friskintyg för de som behöver ett intyg för resa till annat land eller av annan anledning.

Behöver du ett intyg hänvisar vi till andra aktörer som finns att hitta på Folkhälsomyndighetens samlingssida. 

Coronaviruset

Ring 1177 eller 113 13

  • För allmänna frågor om coronaviruset, ring 113 13. Detta är ett nationellt telefonnummer som är bemannat dygnet runt. Dit kan alla med funderingar om Coronaviruset ringa.
  • Om du de senaste 14 dagarna har varit utomlands i länder med utbredd smittspridning och har besvär av feber, hosta eller andningssvårigheter ska du ringa 1177. Där får du information om när och var du ska söka vård. Åk inte direkt till en mottagning utan ring 1177 först, eftersom du riskerar att smitta andra om du är sjuk. Det finns rutiner för hur den som eventuellt är smittad ska tas omhand.
  • 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om coronaviruset som kan ge sjukdomen covid-19. Du kan också besöka Folkhalsomyndighetens webbplats som regelbundet uppdaterar sin sida med frågor och svar om virus och smittspridning.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Informationskällor att hänvisa till