Läkarintyg för avbokning av resa

Då många tvingas ställa in sina planerade resor p.g.a Corona-epidemin, får vi en frågor gällande läkarintyg för avbokning.

När det gäller läkarintyg för avbokning av resa krävs att man har en sjukdom som hindrar att resan kan genomföras. I dagsläget räcker symtom på luftvägsinfektion. Intyg vid symtom på luftvägsinfektion görs via telefon eller om möjligt via videolänk vilket då ocks skrivs på intyget.
Om man är äldre än 70 år så kan intyg skrivas gällande avrådan till resa utifrån rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Dock måste man prata med sin researrangör om de kommer godkänna ett intyg gällande avrådan att resa. Man kan inte få ett intyg utifrån att man är under 70 år och har riskfaktorer och/eller inte vill resa p.g.a oro för att bli smittad av Corona-viruset.
Kostnad för ett intyg är 1920kr per person.

Välkommen att ringa oss på 0660-29 98 30 på vår telefontid för bokning.