Möjlighet till ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar

De kommande åren (2021–2023) kan du som arbetsgivare få ekonomiskt stöd för utbildningsinsatser till chefer och arbetsmiljö- och skyddsombud.  Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden. Exempel på utbildningar kan vara:
  • Bättre Arbetsmiljö (BAM)
  • Förebygga hot och våld i arbetslivet
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Krishantering
  • Säkerhetskultur (säkra vanor)
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kemiska hälsorisker
  • Med mera..

Vi kommer inom kort att presentera datum för vårens utbildningar och öppna upp för anmälan, håll utkik! Vill man istället skräddarsy ett upplägg för sitt företag, går det också bra. Kontakta Arbetsmiljöingenjör Marianne Edblom.

marianne.edblom@humanresurs.se eller 0660-30 98 80