Regionala rekommendationer i Västernorrland

Från och med 2021-04-12, införs regionala rekommendationer i Region Västernorrland med anledning av den höga smittspridningen som råder just nu, främst Örnsköldsvik. 

I nuläget står vi som företagshälsa inför corona-relaterade frågeställningar dagligen och kan stötta er som arbetsgivare i riskbedömningar och föreslå åtgärder för en trygg arbetsmiljö. 

Munskydd när du besöker oss

Vi har sedan en tid tillbaka erbjudit munskydd till alla individer som kommit, och detta kommer vi givetvis att fortsätta med. Vi önskar att ni kommer med munskydd på, men om man av någon anledningen inte har med sig munskydd finns det möjlighet att få hos oss.
För er och vår trygghet!

Angående snabbtester covid-19

Det finns idag snabbtester covid-19 på marknaden, där man som enskild individ kan testa sig själv och få svar inom 10-15 minuter.  Dessa tester är ännu ej rekommenderade av Folkhälsomyndigheten, och därför heller inget vi rekommenderar våra kunder att använda sig av. Om man ändå använder sig av dessa tester och har frågor kring testet eller resultatet, hänvisar vi till försäljarens instruktioner.

De snabbtester vi rekommenderar att använda och har tillgängliga, skall utföras av vårdpersonal. Vi tar även ansvar för att smittskyddsanmälan och smittspårning vid positivt resultat, enligt smittskyddslagen.