Företags­hälsa

Frisk personal som mår bra på jobbet – det vill naturligtvis alla arbetsgivare ha. Sjukfrånvaro innebär stora kostnader i resultaträkningen, därför är det en självklarhet att med förebyggande åtgärder få ned sjukfrånvaron till en så låg nivå som möjligt.
 
 

Vår verksamhet bygger på en helhetssyn som kombineras med hög flexibilitet och närhet till våra kunder. Med breda erfarenheter av arbetsmiljöproblem i allt från tung verkstadsindustri med över tusen anställda till enmansföretag inom IT-branschen har vi utvecklat en företagshälsovård som ger mycket goda resultat för våra kunder.

Rätt strategi ger ökad frisknärvaro och skapar bättre förutsättningar att behålla kompetenta medarbetare. Samtidigt höjer det attraktionsvärdet vid rekryteringar.

Företagshälsovård är en lönsam investering – det är enkel matematik.

Boka tid hos oss

Här hittar du information om hur du bokar tid hos oss.

Prenumerera på nyhetsbrev