HumanResurs Företagshälsa informerar om byte av lokaler

HumanResurs Företagshälsa har sedan en tid tillbaka tittat på möjligheterna till mer ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Vi har både utrett möjligheterna i befintliga lokaler samt i närområdet, då vi ser många fördelar med det geografiska läget i Gullänget.

Efter övervägande har vi landat i att vi ej kommer förlänga vårt hyresavtal på Björnavägen 48 i Gullänget. Därför kommer vi från 24/2 2020 att finnas på Lasarettsgatan 9 (Focus-huset, gamla Viken Vårdcentral) under en tillfällig period om ca 6-7 månader, till dess att vi flyttar in i nya lokaler i Gullänget.

Vår verksamhet kommer att bedrivas i vanlig ordning och individbesöken hos våra professioner under den här perioden hänvisas till Lasarettsgatan 9.

Vid funderingar eller frågor i detta ärende kontakta VD Anna Alexandersson.

Varmt välkomna till oss!

© Elin Nerpin