Hur kan HumanResurs Företagshälsa stötta i corona-frågor?

Nu behöver vi alla i samhället hjälpas åt med att minska smittspridningens hastighet med de åtgärder vi kan, välkommen att höra av dig om vi kan stötta Er i detta!
Här nedan är några exempel.

  • Önskar ni allmän upplysning eller har frågor i corona? Välkommen att ringa 0660-29 98 30 på vår telefontid:
    mån – tors 8.30 – 9.30 samt 13.30 – 14.30
    fredag 8.30 – 9.30
  • Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet är alla arbetsgivare skyldiga att göra en riskbedömning för att se över vilka arbetsuppgifter eller situationer där medarbetare kan tänkas bli smittade av coronaviruset. Kontakta arbetsmiljöingenjör Marianne Edblom för mer information om riskbedömningar.
  • Om ni behöver stöd i att hantera oro på arbetsplatsen eller rådgivning i krishantering, kan vår socionom Anna Appelblad stötta i detta.
  • Har ni arbetstagare som arbetar hemifrån? Våra ergonomer kan ge tips på hur hemarbetsplatsen blir så bra som möjligt. Vänligen kontakta Irene Wennman eller Michael Rosén.

Alla kontaktuppgifter finns här.