Hälsokontroller

Idag kan det vara svårt att få tid på sin Hälsocentral för en allmän hälsokontroll. Hos oss kan du boka tid hos en läkare för att gå igenom ditt hälsotillstånd.

Våra allmänna kontroller individanpassas alltid, dvs det finns inga färdiga provpaket. Du träffar först en läkare för undersökning/samtal och i direkt anslutning träffar du sedan en sköterska på mottagningen som tar de ordinerade proverna. I priset ingår alltid återkoppling från läkaren gällande provsvar, antingen via brev eller telefon beroende på vad du önskar.

Välkommen att kontakta oss för boka tid för en undersökning eller om du har frågor.

Liten hälsoundersökning:
Samtal/undersökning hos läkare, blodprover samt återkoppling gällande provsvar.

Pris för 2019: 1 850 kr

Stor hälsoundersökning:
Samtal/undersökning hos läkare, blodprover + vilo-EKG (eller annan undersökning vid behov, tex lungfunktionstest eller hörselkontroll) samt återkoppling gällande provsvar.

Pris för 2019: 2 170 kr

Boka tid

Tel: 0660-29 98 30
Telefontider: mån-to 08.30-09.30 samt 13.30-14.30, fred 08.30-09.30

Stäng meny