Om oss

HumanResurs är ett lokalägt företag i Örnsköldsvik och erbjuder Företagshälsa/Privatvård och Hälsocentral. Vi är idag cirka 45 medarbetare i våra verksamheter.

Vi arbetar alltid med människan i centrum och våra värdeord – tillgänglighet, professionalism, flexibilitet, och arbetsglädje – genomsyrar allt vi gör. Det påverkar hur vi utformar erbjudanden, bemöter kunder och patienter samt hur vi genomför våra uppdrag. De är också styrande för hur vi agerar internt, hur vi organiserar oss och hur vi fungerar som arbetsplats.

Hälsa är lönsamt!

HumanResurs arbetar med fokus på förebyggande organisations- och friskvårdsinsatser, utvecklade tidiga insatser och rehabilitering liksom stärkt psykosocialt stöd. Arbetsmiljö- och hälsoarbete är lönsamma investeringar som ger ökad produktivitet i företag och ökad livskvalitet för medarbetare och privatpersoner.

HumanResurs erbjuder idag kompletta företagshälso- och sjukvårdstjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vi har över 200 företagskunder som tillhör vitt skilda branscher som t ex verkstadsindustrin, handeln och målerier.

Både enmansföretag och stora företag har valt att samarbeta med oss, vilket vi är mycket glada och stolta över.

För friskare företag!