Psykosocialt arbete

Gruppbehandlingsprogram

Sovhjälpen i grupp

Ett gruppbehandlingsprogram för dig med sömnbesvär som ger dig effektiva KBT-verktyg för att hjälpa dig själv.

Deltagaren får hjälp att hantera sina sömnbesvär genom att kartlägga och schemalägga sömnen och se över vanor och rutiner.

Vi träffas i grupp om 7-10 personer 1 ggr/vecka under sju veckor och alla får en fysisk arbetsbok att jobba med mellan träffarna.

Stresshjälpen i grupp

Ett gruppbehandlingsprogram i stresshantering som ger dig effektiva KBT-verktyg för att hjälpa dig själv. Med hjälp av rätt verktyg kan vi lära oss att möta stress, motverka stressrelaterad ohälsa och förebygga stressrelaterade sjukskrivningar och hitta effektiva vägar fram för stresshantering. Under utbildningen lägger vi stort fokus på att förmedla vetenskapligt grundad kunskap om hur vi fungerar vid stress och att lära ut förebyggande åtgärder och KBT-verktyg som är direkt tillämpningsbara vid stress.

Vi träffas i grupp om 7-10 personer 1 ggr/vecka under sex veckor och alla får en fysisk arbetsbok att jobba med mellan träffarna.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.