Arbetsmiljö

Medicinska kontroller i arbetslivet

Medicinska kontroller i arbetslivet syftar till att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada. I AFS 2019:3, beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske och hur man hanterar resultaten.

Vid vissa typer av arbete finns det lagkrav på att arbetsgivaren ska ordna medicinska kontroller för arbetstagaren. Det gäller;

  • Bly och kadmium
  • Fibrosframkallande damm
  • Fysiskt påfrestande arbete såsom arbete på hög höjd i master och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete
  • Vissa härdplastkomponenter
  • Vibrationer
  • Buller
  • Kvicksilver
  • Handintensivt arbete
  • Nattarbete

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med. 

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.