Aktuella kurser 2023

HumanResurs Företagshälsa erbjuder öppna utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap som bygger på mångårig erfarenhet och vetenskaplig evidens. Här presenterar vi de utbildningar vi erbjuder just nu. 

Allergiframkallande ämnen

Digital utbildning i allergiframkallande ämnen. Uppfyller utbildningskraven i AFS 2014:43 37e§

En utbildning som ger dig kunskap för att kunna arbeta säkert med allergiframkallande ämnen och produkter. Du får lära dig om olika produktgrupper, deras egenskaper, hälsoriskerna samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet på din arbetsplats ska kunna utföras på ett säkert sätt. 

Datum och tid: Valfri tidpunkt

Plats: Online (via vår utbildningsplattform)

Kostnad exkl. moms: 0,5h/deltagare för fullservice-avtal eller 780 SEK/person. Större grupper offereras separat.

Målgrupp: Du som aktivt jobbar med allergiframkallande ämnen eller som arbetsleder sådant arbete.

 

Innehåll

 • Lagstiftning inom området
 • Kemiska risker och riskbedömning
 • Kemiska produkter som hanteras
 • Processer som kan avge allergiframkallande ämnen
 • Skyddsåtgärder för säkert arbete
 • Ventilation
 • Situationer som kräver personlig skyddsutrustning och vilken typ som är lämplig

 

Anmälan och frågor

Anmälan sker via formuläret nedan eller kontakt med oss via 0660-30 98 30 eller fh@humanresurs.se

Omfattning och genomförande

Efter anmälan skickas en länk till utbildningsplattformen. Utbildningen utförs sedan i egen takt då utbildningen kan genomföras på valfri tidpunkt/plats och till enskilda deltagare eller till hela grupper när det passar er verksamhet bäst. Efter avslutad utbildning erhålls intyg. 

Belastningsergonomi

Digital utbildning i belastningsergonomi, baserad på AFS 2012:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi.

Utbildning om lämpliga arbetsställningar, arbetshöjd, arbetsområde, lyft- och förflyttningsteknik, belysning samt om fysiska förutsättningar för att undvika onödig belastning på kroppen och främjar ett friskt arbetsliv.  Utbildningen ger grundläggande kunskaper och passar både den som arbetar på kontor eller i produktion. 

Datum och tid: Valfri tidpunkt

Plats: Online (via vår utbildningsplattform)

Kostnad exkl. moms: 0,5h/deltagare för fullservice-avtal eller 780 SEK/person. Större grupper offereras separat. 
 

Anmälan och frågor

Anmälan sker via formuläret nedan eller kontakt med oss via 0660-30 98 30 eller fh@humanresurs.se

Omfattning och genomförande

Efter anmälan skickas en länk till utbildningsplattformen. Utbildningen utförs sedan i egen takt då utbildningen kan genomföras på valfri tidpunkt/plats och till enskilda deltagare eller till hela grupper när det passar er verksamhet bäst. Efter avslutad utbildning erhålls intyg. 

Lätt-SAM

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig en kortare introduktion till vad det innebär att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig mer om arbetsmiljö.

 

Innehåll:

 • Arbetsmiljölagstiftning och angränsande lagstiftning
 • Grundpaket AFS:ar
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning teori och praktik
 • MTO
 • Ansvar, roller och samverkan

Anmälan och frågor

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 11/9 eller kontakt med oss via 0660-30 98 30 eller fh@humanresurs.se

SAM-utbildning

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Innehåll:

 • Arbetsmiljölagstiftning och angränsande lagstiftning
 • Grundpaket AFS:ar
 • Regelstrukturen
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning teori och praktik
 • MTO
 • Ansvar, roller och samverkan
 • Fördela arbetsmiljöuppgifter, kunskap och kompetens
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Olyckor/tillbud
 • Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner, instruktioner
 • Årlig uppföljning
 • Korttidsfrånvaro och rehabilitering
 • Samtal om alkohol och droger

Anmälan och frågor

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 17/11 eller kontakt med oss via 0660-30 98 30 eller fh@humanresurs.se

Anmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.