Aktuella kurser 2024

HumanResurs Företagshälsa erbjuder öppna utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap som bygger på mångårig erfarenhet och vetenskaplig evidens. Här presenterar vi de utbildningar vi erbjuder just nu. 

Vuxen-HLR​

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) ökar alltmer utanför sjukvården. Med mer kunskap i samhället utgör vi tillsammans en gemensam kraft för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Flera vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR av lekman ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Under utbildningen lär du dig HLR för vuxna.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund, ska du vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Allergiframkallande ämnen

Digital utbildning i allergiframkallande ämnen. Uppfyller utbildningskraven i AFS 2014:43 37e§

En utbildning som ger dig kunskap för att kunna arbeta säkert med allergiframkallande ämnen och produkter. Du får lära dig om olika produktgrupper, deras egenskaper, hälsoriskerna samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet på din arbetsplats ska kunna utföras på ett säkert sätt. 

Datum och tid: Valfri tidpunkt

Plats: Online (via vår utbildningsplattform)

Kostnad exkl. moms: 0,5h/deltagare för fullservice-avtal eller 780 SEK/person. Större grupper offereras separat.

Målgrupp: Du som aktivt jobbar med allergiframkallande ämnen eller som arbetsleder sådant arbete.

 

Innehåll

 • Lagstiftning inom området
 • Kemiska risker och riskbedömning
 • Kemiska produkter som hanteras
 • Processer som kan avge allergiframkallande ämnen
 • Skyddsåtgärder för säkert arbete
 • Ventilation
 • Situationer som kräver personlig skyddsutrustning och vilken typ som är lämplig

 

Anmälan och frågor

Anmälan sker via formuläret nedan eller kontakt med oss via 0660-30 98 30 eller fh@humanresurs.se

Omfattning och genomförande

Efter anmälan skickas en länk till utbildningsplattformen. Utbildningen utförs sedan i egen takt då utbildningen kan genomföras på valfri tidpunkt/plats och till enskilda deltagare eller till hela grupper när det passar er verksamhet bäst. Efter avslutad utbildning erhålls intyg. 

Belastningsergonomi

Digital utbildning i belastningsergonomi, baserad på AFS 2012:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi.

Utbildning om lämpliga arbetsställningar, arbetshöjd, arbetsområde, lyft- och förflyttningsteknik, belysning samt om fysiska förutsättningar för att undvika onödig belastning på kroppen och främjar ett friskt arbetsliv.  Utbildningen ger grundläggande kunskaper och passar både den som arbetar på kontor eller i produktion. 

Datum och tid: Valfri tidpunkt

Plats: Online (via vår utbildningsplattform)

Kostnad exkl. moms: 0,5h/deltagare för fullservice-avtal eller 780 SEK/person. Större grupper offereras separat. 
 

Anmälan och frågor

Anmälan sker via formuläret nedan eller kontakt med oss via 0660-30 98 30 eller fh@humanresurs.se

Omfattning och genomförande

Efter anmälan skickas en länk till utbildningsplattformen. Utbildningen utförs sedan i egen takt då utbildningen kan genomföras på valfri tidpunkt/plats och till enskilda deltagare eller till hela grupper när det passar er verksamhet bäst. Efter avslutad utbildning erhålls intyg. 

Anmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.