Arbetsmiljö

Buller & vibrationer på arbetsplatsen

Vibrationer i arbetsmiljön

För att förebygga skador är det viktigt att planera så att arbetstagaren exponeras för så lite vibrationer som möjligt. Det finns rekommendationer för handhållna verktyg hur många minuter de kan användas utan att exponeringen blir för stor.

Beskrivning:

  • Screening av verksamheten för att bedöma om det finns risk för skador kopplade till hand- och armvibrationer eller om handintensivt arbete förekommer på arbetsplatsen.
  • Vid förekomst av hand- och armvibrationer uppskattas arbetstagarens dagliga vibrationsexponering, som är den sammanlagda exponeringen under en hel arbetsdag (8h). Det dagliga exponeringsvärdet jämförs med sedan insatsvärdet för hand- och armvibrationer (2,5m/s2) och gränsvärdet (5,0 m/s2). Om insatsvärdet överskrids måste arbetsgivaren införa åtgärder för att minska riskerna. Gränsvärdet får ej överskridas.
  • Förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna.

Handintensivt arbete

Handintensivt arbete betyder att arbetet utförs med ihållande snabba handledsrörelser i kombination med kraft. Om detta sker ofta eller en väsentlig del av arbetsdagen kan det orsaka belastningsbesvär även i de fall som kraften är låg. Att förebygga och åtgärda risker för belastningsbesvär på grund av handintensivt arbete ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka om arbetstagarna utför arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av handintensivt arbete.

Beskrivning:

  • Screening av verksamheten för att bedöma om det förekommer handintensivt arbete.
  • Om sådant arbete förekommer – identifiera om arbetstagarna utför handintensivt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.
  • Riskbedöma, det vill säga bedöma om handintensivt arbetet enskilt eller i kombination med andra belastningar kan innebära en risk för skador.
  • Åtgärdsförslag

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.

Semniarium

Buller och vibrationer

Hur påverkas kroppen av att utsättas för vibrationer och hur man kan jobba förebyggande? Ett seminarium om ca 60 minuter där vi också berör arbetsgivarens skyldigheter, hur man gör en riskbedömning och när en medicinsk kontroll ska göras. Seminariet bygger på AFS Vibrationer 2005:15.

Semniarium

Seminarium om buller

Hur påverkar buller dina öron, hur kan du göra för att skydda dina öron från bullerskada? Vad säger lagen?

Under ca 45 minuter går vi igenom grunderna baserat på AFS Buller 2005:16.