Arbetsrelaterad sjukvård och behandling

Sjuk- och friskanmälantjänst

Prosit

Prosit hjälper dig som arbetsgivare att hantera frånvaro på jobbet och följa frånvarostatistiken. Via denna tjänst pratar medarbetaren alltid med en legitimerad sjuksköterska i samband med sin sjuk- eller VAB anmälan och blir sedan uppringd av sjuksköterskan dag 3 för uppföljande rådgivning. Berörd chef meddelas omgående vid frånvaroanmälan.

Efter 7 dagars frånvaro skickar tjänsten ut en automatisk påminnelse till chef och medarbetare om att det behövs läkarintyg från dag 8.

Efter 14 dagars sjukfrånvaro anmäls ärendet automatiskt till Försäkringskassan, samtidigt som medarbetaren samt chef/kontaktperson på företaget informeras.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.