Arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsplatsprofil (APP)

Arbetsplatsprofilen är en kartläggning av arbetsmiljön och genomförs med hjälp av en enkät som tar ca 10 minuter att svara på. Enkäten berör områdena; organisatorisk och social arbetsmiljö, kränkande särbehandling, fysisk arbetsmiljö, risker och säkerhet. En förutsättning för att genomföra Arbetsplatsprofilen är att ni är minst 15 deltagare. Utifrån resultatet föreslår vi åtgärder och lyfter friskfaktorer för arbetsgivaren att jobba vidare med.

Utbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad innebär föreskriften och hur jobbar man med det?

En god organisatorisk och social arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar och förebygger ohälsa i arbetslivet. Forskning visar att frågor kring organisation och samspel människor emellan är allra viktigast för hur man trivs och presterar på arbetsplatsen.

Vi erbjuder utbildning där deltagaren får goda kunskaper i föreskriften (AFS 2015:5) och hur man sedan praktiskt kan jobba med frågorna. Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö berör tre stora områden:

  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Kränkande särbehandling
  • Arbetstidens förläggning

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.