Arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering

Här följer exempel på tjänster som HumanResurs erbjuder inom arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.