Psykosocialt arbete

Samtalsbehandling och bedömning

Vi erbjuder olika typer av samtal beroende på ert behov t.ex. stressproblematik, sömnbesvär, oro/ångest, nedstämdhet/depression eller vid kriser.

Samtalen kan vara för bedömning, rådgivande/vägledande, stödjande, klargörande, utredande, motiverande samt även behandlande KBT.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har god evidens för en mängd olika problem och handlar kortfattat om beteendeförändring, dels inre beteenden som tankar och känslor går att påverka, alternativt yttre beteenden som handlingar/fysiskt beteende.

Vi erbjuder även KBT via Internet, både individuellt och i grupp med olika inriktning, och parallellt stöd av vår socionom/kurator.

I första hand:
-Stresshjälpen (6 avsnitt)
-Sovhjälpen (7 avsnitt)

Internet-KBT inleds med ett fysiskt möte med vår behandlare och därefter får du tillgång till ditt program där du arbetar med ett avsnitt i veckan. Behandlingen förmedlas digitalt genom text, film, bilder, övningar och ljudfiler. Du kan göra programmet på din mobil, dator eller surfplatta. Varje vecka får du stöd och återkoppling av din behandlare via programmet. Efter avslutad behandling kommer du på ett utvärderingssamtal. Målet är att du efter avslutad KBT har tillräckliga färdigheter för att jobba vidare på egen hand med nya verktyg eller färdigheter.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.