Arbetsmiljö

Ergonomi

Ergonomirond på arbetsplatsen

Varje individ och arbetsplats är unik och har sina egna specifika utmaningar inom området ergonomi. Ergonomi innebär att anpassa arbetsplatsen till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i mycket hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – och det krävs att man ser helheten. När vi utför ergonomironder handlar det om att se hur arbetsmiljö och arbetsplatser skall formas rent tekniskt för att undvika onödig belastning på kroppen, som till exempel felaktiga och onödigt tröttande arbetsställningar, klimat, ljus och ljud.

Belastningsergonomiska riskbedömningar

En riskbedömning kan vara riktad mot exempelvis handintensivt arbete eller en bedömning av ett specifikt arbetsmoment där det förekommer besvär. Det inkluderar arbetsställningar och arbetsrörelser, manuellt hantering, repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete, handintensivt arbete med mera. Riskbedömningen utförs av fysioterapeut/ergonom som undersöker och riskbedömer momentet samt föreslår eventuella åtgärder. 

MEBA

MEBA (Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete) är en lämplig metod att använda vid undersökningar av yrkesgrupper som har en ökad risk för besvär i nacke, armar, händer och/eller ländrygg. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga insatser tidigt i sjukdomsförloppet och att utvärdera eventuell översjuklighet inom en yrkesgrupp. 

MEBA utförs av legitimerad fysioterapeut/ergonom och kan med fördel användas för återkommande undersökningar och ger arbetsgivaren möjlighet att följa utvecklingen av både besvär och sjukdom på ett mer strukturerat sätt. Metoden består av en screeningdel som görs på samtliga medarbetare och en fördjupning för de som har besvär. MEBA är mycket lämplig som metod för lagstadgad medicinsk kontroll vid handintensivt arbete. 

Webbutbildning

Belastningsergonomi

Webbutbildning i belastningsergonomi, baserad på AFS 2012:2 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi. Utbildningen ger dig kunskaper i lämpliga arbetsställningar, arbetshöjd, arbetsområde, lyft- och förflyttningsteknik, belysning samt om fysiska förutsättningar för att undvika onödig belastning på kroppen och främja ett friskt arbetsliv. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och passar både den som arbetar på kontor eller i produktion.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.