Arbetsrelaterad sjukvård och behandling

Vård och behandling

Individbesök hos legitimerad personal

Vi utför evidensbaserad sjukvård och behandling av legitimerad personal. Hos oss finns:

  • Läkare (specialist i allmänmedicin och arbetsmedicin)
  • Kurator/socionom
  • Företagssköterskor
  • Fysioterapeuter

Vi utför vård och behandling för kroppsliga sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruksproblematik, stöd vid konfliktsituationer på arbetsplatsen eller rådgivning. 

Kontakta oss

För rådgivning och bokning, kontakta oss på 0660-29 98 30.