Arbetsmiljö

Tekniska mätningar

Den tekniska mätningen undersöker faktorer i arbetsmiljön som kan skapa ohälsa i arbetsmiljön. Mätningen utgår från Arbetsmiljöverkets riktlinjer och sammanställs skriftligt efteråt.

Vi genomför mätningar inom:

  • Buller
  • Luftkvalitet
  • Damm – inhalerbart, totaldamm eller respirabelt damm
  • Isocyanater
  • Metaller
  • Mögel
  • Vibrationer
  • Strålning
  • Asbest och syntetiska oorganiska fibrer

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.