Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa som bygger på mångårig erfarenhet  och vetenskaplig evidens. Läs mer om vilka utbildningar vi erbjuder just nu. 

Beskrivning av våra utbildningar och föreläsningar

Att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser innefattar även en god kompetensutveckling för så väl medarbetare som chefer. HumanResurs erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa inom flera områden. Här nedan kan du läsa mer om innehållet i dom. 

Vi kan med fördel anpassa en eller flera enligt önskemål och behov på arbetsplatsen. 

Skräddarsydda utbildnigar

Vill du skräddarsy en utbildning för ert behov eller veta mer?

HLR

Vuxen-HLR

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) ökar alltmer utanför sjukvården. Med mer kunskap i samhället utgör vi tillsammans en gemensam kraft för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Flera vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR av lekman ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Under utbildningen lär du dig HLR för vuxna. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund, ska du vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Vuxen-HLR med el-tillägg

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) ökar alltmer utanför sjukvården. Med mer kunskap i samhället utgör vi tillsammans en gemensam kraft för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Flera vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR av lekman ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. En utbildning för dig som arbetar som elektriker, fastighetstekniker eller jobbar med starkström. Under utbildningen lär du dig HLR för vuxna. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Elskador:
 • Vad händer i kroppen?
 • Åtgärder vid elolycka
 • Strömgenomgång
 • El-brännskada
 • Ljusbågsolycka
 • Fallolycka orsakad av elolycka
 • Vikten av sjukvård
 • Lagar och regler

Vuxen-HLR med första hjälpen

Utbildning utifrån föreskriften Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 Under utbildningen lär du dig vuxen HLR, använda en hjärtstartare samt ge första hjälpen utifrån L-ABCDE. Målet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna:
 • Identifiera ett hjärtstopp
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • Ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar samt ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
 • Få kunskap i Krisstöd – psykiskt och socialt omhändertagandet i samband med olycka, akuta krissituationer och liknande händelser som kan utlösa krisreaktioner.

Barn-HLR

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) ökar alltmer utanför sjukvården. Med mer kunskap i samhället utgör vi tillsammans en gemensam kraft för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Flera vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR av lekman ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Hälso- och friskvårdsarbete

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Att som arbetsgivare inspirera och uppmuntra hälsa, friskvård och fysisk aktivitet, är ett sätt att som arbetsgivare förebygga ohälsa, öka prestationsförmågan och få ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen.

Vi kan erbjuda föreläsningar som ökar kunskapen och stärker motivationen till bättre hälsa, för att må bättre på jobbet och privat.

Må bra-skola
Under tre till fyra tillfällen utbildas medarbetarna inom ämnena stress, sömn, återhämtning, kost, fysisk aktivitet och arbetshälsa.  Må bra-skolan är ett populärt val för dig som vill ge din personal goda förutsättningar att utveckla sin hälsa- och arbetshälsa. Kan med fördel bokas som uppföljning med identifierade utvecklingsområden efter hälsosamtal, hälsoprofiler eller andra hälsosatsningar.

Utifrån ert behov väljer vi ut aktuellt innehåll. Varje lektion/ föreläsning kan även köpas separat.

En bra dag på jobbet
Hur kan du öka förutsättningarna för att ha en bra arbetsdag och samtidigt ha ork kvar när du kommer hem? En föreläsning där vi ökar förståelsen för att vi är varandra arbetsmiljö, om prioritering, gränssättning, kultur och nyttan av att vara mer här och nu!

Hur kan vi arbeta hälsofrämjande?
En föreläsning om att arbeta hälsofrämjande och förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Vilka tecken som kan vara bra att hålla koll på för att uppmärksamma och kanske kunna undvika och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Sömn
Hur mycket behöver jag sova egentligen och hur kan jag ge mig förutsättningar att sova gott? Vad påverkar vår sömn och gör det något att sova lite sämre ibland?

Stress
Vad är stress och hur känns det? En föreläsning om hur stress påverkar oss och tips på hur vi kan sänka vår upplevda nivå av stress.

Att arbeta tillsammans
En föreläsning om hur vi tillsammans kan bidra till ett gott arbetsklimat. Vad är en bra arbetsmiljö? Hur kan vi påverka vår egen och varandras arbetsmiljö? Enkla tips om hur vi får varandra att trivas med inslag ut föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Hälsa och skiftarbete- hur går det ihop?
Att arbeta oregelbundna tider är en utmaning. Under denna föreläsning får du tips på måltidsordning, hur länge du bör sova och en ökad förståelse för hur viktig fysisk aktivitet är för dig som arbetar skift.

Fysisk aktivitet – för friskare och piggare vardag
En föreläsning om nyttan av att vara fysiskt aktiv och hur det lilla kan göra skillnad för ork och välmående. Under föreläsningen får ni även prova på lite pausgympa.

Mat som får mig att må bra
En inspirationsföreläsning om hur vi tänka när vi handlar, lagar, äter och njuter av mat. Föreläsningen ger dig tips på hur du ska välja i matdjungeln för att hålla dig mätt och behålla energi under dagen.

Mindfulness i arbetslivet

Medveten närvaro eller mindfulness som det också kallas, är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Dagens forskning visar att mindfulness motverkar stress och oro. Det handlar helt enkelt om medvetenhetsträning och att fokusera på en sak i taget.

Målsättning

Målet med utbildningen är att bli mer medveten i nuet och att kunna uppmärksamma sig själv om tankar, känslor och hur vi agerar i olika situationer. Genom träning kan vi lättare släppa taget om det vi inte kan påverka och föra tillbaka fokus till det vi vill fokusera på.

Innehåll

Kursen pågår under 8 veckor, 1 timme per tillfälle. Under dessa veckor kommer vi gemensamt att gå igenom följande:

 • Vad är medveten närvaro/mindfulness och på vilket sätt kan denna metod gynna mig?
 • Hur kan jag få in medveten närvaro/mindfulness i min vardag?
 • Fokus och koncentrationsövningar
 • Impulskontroll och automatiska tankar
 • Tillitsövningar- tillit både till sig själv och andra
 • Stressmönster – vilka har jag och hur yttrar de sig
 • Reflektionsövningar – känslor, tankar beteenden och vanor
 • Övningar i andning, avslappning, och kroppskännedom
 • Mellan de olika tillfällena kommer deltagarna få enklare uppgifter att öva på i sin vardag

En introduktion till mindfulness

En kort introduktion i metoden mindfulness eller medveten närvaro som det också kallas. Mindfulness är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Det handlar helt enkelt om medvetenhetsträning och att fokusera på en sak i taget. Under föreläsningen får vi lära oss om hur impulskontroll och att vara mer här och nu kan hjälpa oss att bibehålla vårt lugn och att fokusera på det vi kan påverka. Dagens forskning visar att mindfulness är en effektiv metod för att motverka stress och oro.

Ergonomi

Belastningsergonomi (AFS 2012:2) med olika fokusområden

Belastningsergonomi – kontor, fokus på kontorsergonomi och arbete vid skärm (AFS 1998:5)

Belastningsergonomi – verkstad, fokus på lyft- och förflyttningsteknik samt arbetsställningar och arbetsrörelser vid manuell hantering.

Belastningsergonomi – arbete hemma och på resa, fokus på arbete vid skärm (AFS 1998:5) samt konkreta råd kring hur man kan anpassa den miljö man är i som inte är kontor för att skapa så bra ergonomiska förutsättningar som möjligt.


Föreläsningarna ger grundläggande kunskaper i lämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser, arbetshöjd, arbetsområde, lyft- och förflyttningsteknik samt om fysiska förutsättningar för att undvika onödig belastning på kroppen och främja ett friskt arbetsliv

Fysisk aktivitet och minskat stillasittande - för en friskare och piggare vardag

En föreläsning med kort inslag om belastningsergonomi med fokus på bra sittställning och variation, riskerna med stillasittande arbete och vikten av vardagsmotion.
Föreläsningen belyser om hälsoeffekter vid fysisk aktivitet, hur man kan göra för att få in rörelse under dagen samt ger konkreta tips på rörelseövningar.

Arbetsmiljö

SAM-utbildning

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig mer arbetsmiljö från grunden. 

Innehåll:

 • Regelverk (Arbetsmiljölagen och AFS:ar)
 • Roller och ansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Arbetsmiljöpolicy och rutiner
 • Riskbedömning och skyddsronder
 • olyckor och tillbud
 • MTO – Människan, Tekniken, Organisationen 
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Belastningsergonomi
 • Arbetshälsa 
 • Arbetsanpassning och rehabilitering

en.teori och praktik

 • MTO
 • Ansvar, roller och samverkan
 • Fördela arbetsmiljöuppgifter, kunskap och kompetens
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Olyckor/tillbud
 • Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner, instruktioner
 • Årlig uppföljning
 • Korttidsfrånvaro och rehabilitering
 • Samtal om alkohol och droger

Lätt-SAM

LättSAM är en kortare introduktion (3h) till vad det innebär att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen berör grunderna och passar dig som är helt ny inom området eller behöver en repetition.

Utbildningen kan också köpas digitalt via en utbildningsplattform.

Buller och vibrationer

Hur påverkas kroppen av att utsättas för vibrationer och hur man kan jobba förebyggande? Ett seminarium om ca 60 minuter där vi också berör arbetsgivarens skyldigheter, hur man gör en riskbedömning och när en medicinsk kontroll ska göras. Seminariet bygger på AFS Vibrationer 2005:15.

Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad innebär föreskriften och hur jobbar man med det?

En god organisatorisk och social arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar och förebygger ohälsa i arbetslivet. Forskning visar att frågor kring organisation och samspel människor emellan är allra viktigast för hur man trivs och presterar på arbetsplatsen.

Vi erbjuder utbildning där deltagaren får goda kunskaper i föreskriften (AFS 2015:5) och hur man sedan praktiskt kan jobba med frågorna. Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö berör tre stora områden:

 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Arbetstidens förläggning

Rehabilitering

Utbildning i arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Händer det att du ställs inför rehabiliteringsfrågor i arbetet? Behöver du kunskap om hur du jobbar praktiskt med dem på ett effektivt sätt? Denna utbildning ger dig mer kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö samt hur du kan jobba med dessa ibland kluriga frågor så att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor.

Syftet med utbildningen är att få förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2020:5, (1994:1) och 2015:4, arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.

Efter

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • känna till grundläggande lagar och begrepp inom området
 • ha förståelse för ansvar och roller som gäller för olika parter i arbetet med arbetsanpassning och arbetsinriktad rehabilitering
 • ha kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • känna till och ha kunskap om vilka krav som ställs i de aktuella föreskrifterna samt förstå nyttan med policys och rutiner
 • ha kännedom om konkreta verktyg och var man kan hitta dessa.

Alkohol- och drogförebyggande arbete och riskbruk i arbetslivet

Alkohol- och drogfrågor, samt med de risker de är kopplade till i arbetslivet, är ett ständigt aktuellt och viktigt ämne. Detta medför att HumanResurs har ett utbildningsunderlag som kontinuerligt förnyas och uppdateras utifrån rådande riktlinjer. Vi tillhandahåller utbildningar som skräddarsys mot den verksamhet och det behov som finns.