Arbetsrelaterad vård och rehabilitering

För många företag är det en utmaning att kunna jobba effektiv med det systematiska arbetsmiljöarbetet och ännu svårare att skaffa sig en bild över medarbetarnas och företagets hälsostatus. Arbetsgivare och personalansvariga har ett stort och ibland bitvis tungt ansvar när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet vid till exempel riskförebyggande arbete, hälsoarbete, sjukskrivningar och rehabilitering.

Där vill vi på HumanResurs vara med och stötta dig. Vår kunskap och tjänster inom företagshälsa skapar förutsättningar för att jobba effektivt, enhetligt och förebyggande med hälsoarbetet.

Här följer exempel på tjänster som HumanResurs erbjuder

Arbetsmiljö

 • Förebyggande arbete och riskanalyser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • Utredningar och tekniska mätningar
 • Medverkan vid arbetsplatsutformningar
 • Medverkan i skyddskommittéarbete
 • Belastningsergonomiska bedömningar
 • Skyddsronder (generella)
 • Riktade skyddsronder (utifrån AFS)

Frisk/hälsovård & förebyggande insatser

 • Nyanställningsundersökningar
 • Medicinska kontroller enligt AFS
 • Kost och motionsrådgivning
 • Friskvårdsarbete, hälsosamtal, konditionstester
 • Hälsoprofilbedömning (HPB)
 • ”Må bra”-grupper
 • Individuell coachning kost/hälsa
 • Slumpvisa drogtester

Psykosocialt arbete

 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rådgivning/behandling
 • Stöd vid stress, konflikter och kriser
 • Sömnskola
 • Psykosocial arbetsmiljöprofil (APP)

Arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering

 • Allmän rådgivning per telefon
 • Vård och behandling
 • Aktiv medverkan i rehabiliteringsärenden
 • Sjuk/friskanmälan tjänst

Vaccinationer

 • Rådgivning
 • Information i grupp ute på arbetsplatsen
 • Information gällande epidemier och ”nya” sjukdomar
 • Vaccinationer inför tjänsteresor
 • Vaccinationer inför privata resor

Övrigt 

 • Verksamhetsanalys
 • Återrapportering och statistikuppföljning
 • Hälsoekonomi