Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att jobba främjande i arbetslivet, här kan du läsa mer om vi kan erbjuda. Vi har tjänster för alla nivåer – individen, chefen och hela arbetsplatsen. Utifrån företagets identifierade behov hjälper vi till att föreslå rätt insatser, för målet att nå hälsosamma arbetsplatser med friska medarbetare.

Här följer exempel på tjänster som HumanResurs erbjuder

Arbetsmiljö

 • Förebyggande arbete och riskanalyser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • Utredningar och tekniska mätningar
 • Medverkan vid arbetsplatsutformningar
 • Medverkan i skyddskommittéarbete
 • Belastningsergonomiska bedömningar
 • Skyddsronder (generella)
 • Riktade skyddsronder (utifrån AFS)

Frisk/hälsovård & förebyggande insatser

 • Nyanställningsundersökningar
 • Medicinska kontroller enligt AFS
 • Kost och motionsrådgivning
 • Friskvårdsarbete, hälsosamtal, konditionstester
 • Hälsoprofilbedömning (HPB)
 • ”Må bra”-grupper
 • Individuell coachning kost/hälsa
 • Slumpvisa drogtester

Psykosocialt arbete

 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rådgivning/behandling
 • Stöd vid stress, konflikter och kriser
 • Sömnskola
 • Psykosocial arbetsmiljöprofil (APP)

Arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering

 • Allmän rådgivning per telefon
 • Vård och behandling
 • Aktiv medverkan i rehabiliteringsärenden
 • Sjuk/friskanmälan tjänst

Vaccinationer

 • Rådgivning
 • Information i grupp ute på arbetsplatsen
 • Information gällande epidemier och ”nya” sjukdomar
 • Vaccinationer inför tjänsteresor
 • Vaccinationer inför privata resor

Övrigt 

 • Verksamhetsanalys
 • Återrapportering och statistikuppföljning
 • Hälsoekonomi