Arbetsmiljö

Skyddsronder och riskbedömningar

Skyddsronder

Att undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen genom en skyddsrond är en del av systematiskt arbetsmiljöarbete och det hjälper dig som arbetsgivare att identifiera områden som kan förbättras i arbetsmiljön. Alla arbetsgivare oavsett bransch omfattas av detta. Vi bistår med rätt kompetens beroende på område (exempelvis ljud, ljus, belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö) och stöttar i att upprätta en handlingsplan för åtgärder efteråt.

Riskbedömningar

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att regelbundet undersöka arbetsförhållanden och riskerna i arbetsmiljön. Vi genomför riskbedömningar tillsammans med arbetsgivaren och utgår från gällande föreskrifter (AFS:ar). Det kan exempelvis handla om förändringar vid en arbetsstation/hantering av maskiner och verktyg eller förändringar i den organisatoriska arbetsmiljön.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.