Psykosocialt arbete

  • Individuell rådgivning och behandling
  • Krisstöd och konflikthantering
  • Gruppbehandlingsprogram

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.