Arbetshälsa och hälsoarbete på arbetsplatser

Hälsoarbete

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Att som arbetsgivare inspirera och uppmuntra hälsa, friskvård och fysisk aktivitet är ett sätt att som arbetsgivare förebygga ohälsa, öka prestationsförmågan och få ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen.

Vi kan erbjuda föreläsningar som ökar kunskapen och stärker motivationen till bättre hälsa, för att må bättre på jobbet och privat.

Må bra-skola

Under tre till fyra tillfällen utbildas medarbetarna inom ämnena stress, sömn, återhämtning, kost, fysisk aktivitet och arbetshälsa. Må bra-skolan är ett populärt val för dig som vill ge din personal goda förutsättningar att utveckla sin hälsa och arbetshälsa. Kan med fördel bokas som uppföljning med identifierade utvecklingsområden efter hälsosamtal, hälsoprofiler eller andra hälsosatsningar.

Utifrån ert behov väljer vi ut aktuellt innehåll. Varje lektion/föreläsning kan även beställas separat.

En bra dag på jobbet

Hur kan du öka förutsättningarna för att ha en bra arbetsdag och samtidigt ha ork kvar när du kommer hem? En föreläsning där vi ökar förståelsen för att vi är varandras arbetsmiljö, om prioritering, gränssättning, kultur och nyttan av att vara mer här och nu!

Sömn

Hur mycket behöver jag sova egentligen och hur kan jag ge mig förutsättningar att sova gott? Vad påverkar vår sömn och gör det något att sova lite sämre ibland?

Stress

Vad är stress och hur känns det? En föreläsning om hur stress påverkar oss och tips på hur vi kan sänka vår upplevda nivå av stress.

Hälsa och skiftarbete – hur går det ihop?

Att arbeta oregelbundna tider är en utmaning. Under denna föreläsning får du tips på måltidsordning, hur länge du bör sova och en ökad förståelse för hur viktig fysisk aktivitet är för dig som arbetar skift.

Fysisk aktivitet

En föreläsning om nyttan av att vara fysiskt aktiv och hur det lilla kan göra skillnad för ork och välmående. Under föreläsningen får ni även prova på lite pausgympa.

Motionsrådgivning

För dig som vill förbättra dina befintliga vanor. Under besöket får du reflektera över dina nuvarande vanor och vilka vinster du ser i att förändra dem. Besöket är av motiverande karaktär, lyfter nyttan av att vara fysiskt aktiv och hur det lilla kan göra skillnad för ork och välmående.

Mat som får mig att må bra

En inspirationsföreläsning om hur vi bör tänka när vi handlar, lagar, äter och njuter av mat. Föreläsningen ger dig tips på hur du ska välja i matdjungeln för att hålla dig mätt och behålla energi under dagen.

Kostrådgivning

För dig som vill förbättra dina befintliga vanor erbjuder vi kostrådgivning. Under besöket får du reflektera över dina nuvarande vanor och vilka vinster du ser i att förändra dem. Du får tips och förslag på förbättringar i planering, inköp, måltidsordning och matlagning. Besöket tar en timme och efter besöket får du ett förslag på förbättringar anpassade till dig.

Mindfulness i arbetslivet

En introduktion till mindfulness

En kort introduktion i metoden mindfulness eller medveten närvaro som det också kallas. Mindfulness är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Det handlar helt enkelt om medvetenhetsträning och att fokusera på en sak i taget. Under föreläsningen får vi lära oss om hur impulskontroll och att vara mer här och nu kan hjälpa oss att bibehålla vårt lugn och att fokusera på det vi kan påverka. Dagens forskning visar att mindfulness är en effektiv metod för att motverka stress och oro.

Utbildning

Kurs i Mindfulness

Medveten närvaro eller mindfulness som det också kallas är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Dagens forskning visar att mindfulness motverkar stress och oro. Det handlar helt enkelt om medvetenhetsträning och att fokusera på en sak i taget.

Målsättning

Målet med utbildningen är att bli mer medveten i nuet och att kunna uppmärksamma sig själv om tankar, känslor och hur vi agerar i olika situationer. Genom träning kan vi lättare släppa taget om det vi inte kan påverka och föra tillbaka fokus till det vi vill fokusera på.

Innehåll

Kursen pågår under 8 veckor, 1 timme per tillfälle. Under dessa veckor kommer vi gemensamt att gå igenom följande:

  • Vad är medveten närvaro/mindfulness och på vilket sätt kan denna metod gynna mig?
  • Hur kan jag få in medveten närvaro/mindfulness i min vardag?
  • Fokus och koncentrationsövningar
  • Impulskontroll och automatiska tankar
  • Tillitsövningar – tillit både till sig själv och andra
  • Stressmönster – vilka har jag och hur yttrar de sig
  • Reflektionsövningar – känslor, tankar beteenden och vanor
  • Övningar i andning, avslappning och kroppskännedom
  • Mellan de olika tillfällena kommer deltagarna få enklare uppgifter att öva på i sin vardag

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.