Övriga utbildningar

Att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser innefattar även en god kompetensutveckling för så väl medarbetare som chefer. HumanResurs erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap som bygger på mångårig erfarenhet och vetenskaplig evidens. Förutom öppna utbildningar har vi stor erfarenhet att anpassa utbildningar utifrån just era specifika behov.

Detta är delar av vårt utbud av utbildningar

Arbetsmiljö​

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Skydd och säkerhet
 • Allergiframkallande ämnen
 • Utbildningar i medicinska kontroller, exempelvis buller och vibrationer (AFS 2019:3)
 • Belastningsergonomisk utbildning (AFS 2012:02)

Ledarskap och organisation

 • Teamarbete
 • Konflikthantering
 • Coaching
 • Krishantering

Förebyggande hälsoarbete

 • Stresshantering
 • Medveten närvaro
 • Kost- och motion
 • Alkohol- och drogförebyggande arbete
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR)

Vill du skräddarsy en utbildning för ert behov eller veta mer?

  Genom att använda detta formulär accepterar du att vi sparar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Öppna utbildningar och seminarier

  HumanResurs Företagshälsa erbjuder öppna utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap som bygger på mångårig erfarenhet och vetenskaplig evidens. Här presenterar vi de utbildningar vi erbjuder just nu. 

  Aktuella kurser hösten 2021

  Bättre arbetsmiljö BAM 3 dagar

  Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur du genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

  Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

  Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

  Mål

  Efter utbildningen ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du finner den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

  Målgrupp

  Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt övriga medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för dig som arbetat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

  Innehållet

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna bygger på olika teman:

  • Dag 1 – Samverkan, regler och roller
  • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
  • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen

  Anmälan och frågor

  Anmälan senast 14 dagar innan kursstart till Marianne
  Edblom, arbetsmiljöingenjör via denna hemsida eller e-post marianne.edblom@humanresurs.se. Vid frågor maila eller ring till Marianne, telefonnummer 0660-30 98 80.

  Omfattning och genomförande

  Grundutbildning arbetsmiljö som omfattar 3 dagar.

  Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också under utbildningens gång ställa egna frågor som berör din verksamhet. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du finner rätt information samt vad samverkan innebär.

  Villkor

  Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 14 dagar innan kursstart. Därefter debiteras 100% av kostnaden. HumanResurs förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

  Anmälan

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.