Vaccinationer

Vi utför de vaccinationer som du behöver inför din tjänsteresa eller om du ska arbeta på en arbetsplats där det finns smittorisker.

Utifrån destinationen för din tjänsteresa och hur din hälsosituation ser ut kan vi ge förslag på vilka vaccinationer som är aktuella beroende på vilka risker som finns på resmålet.
Vi ser även över ditt grundskydd och fyller på vid behov.

Vi skriver recept på malariaprofylax vid de tillfällen som det är aktuellt och vi vaccinerar även mot Gula febern.

Om du tagit resevaccinationer på någon annan mottagning tidigare så är det viktigt att du INNAN du hör av dej tar reda på vilka vaccinationer du tagit. 
Namn på vaccinet? Antal doser? När?

Detta måste du själv kolla upp med den Hälsocentral/Vaccinationsmottagning där du tog dina vacciner. Vi har enbart journaler på de vaccinationer som är givna på HumanResurs Företagshälsa och vi kan inte se Regionens journaler.

För råd/tidsbokning kontakta oss på

Tel: 0660-29 98 30