Öppna utbildningar och seminarier

HumanResurs Företagshälsa erbjuder öppna utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap som bygger på mångårig erfarenhet och vetenskaplig evidens. Här presenterar vi de utbildningar vi erbjuder just nu. 

Har du frågor kring våra utbildningar eller är intresserad av en skräddarsydd utbildning, skicka en intresseanmälan här >.

Aktuella kurser hösten 2021

Seminarium handintensivt arbete

Från och med den 1 november 2021 kommer de delar i Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 som berör handintensivt arbete att gälla. Enkelt förklarat är handintensivt arbete upprepande rörelser. Ofta utförs rörelserna i högt tempo och i kombination med kraft. Handintensivt arbete är vanligt i byggbranschen och inom monteringsarbeten, men ofta utsätts även tex. butiks- och kassapersonal, tandvårdspersonal och frisörer för handintensivt arbete. 

Målgrupp

Alla som behöver veta mer om handintensivt arbete.

Innehållet

 • Vad är handintensivt arbete?
 • Vilka krav finns i AFS 2019:3 och vad innebär de?
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Riskbedömningar.
Anmälan
Anmälan senast 13 september via denna hemsida .
Seminariet sker via Teams och har ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller (länk kommer efter anmälan).
 
Välkommen!

Irene Wennman och Michael Rosén, fysioterapeuter

Bättre arbetsmiljö BAM 3 dagar

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur du genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska du:

 • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
 • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
 • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
 • veta var du finner den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt övriga medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för dig som arbetat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Innehållet

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna bygger på olika teman:

 • Dag 1 – Samverkan, regler och roller
 • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
 • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen

Anmälan och frågor

Anmälan senast 14 dagar innan kursstart till Marianne
Edblom, arbetsmiljöingenjör via denna hemsida eller e-post marianne.edblom@humanresurs.se. Vid frågor maila eller ring till Marianne, telefonnummer 0660-30 98 80.

Omfattning och genomförande

Grundutbildning arbetsmiljö som omfattar 3 dagar.

Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också under utbildningens gång ställa egna frågor som berör din verksamhet. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du finner rätt information samt vad samverkan innebär.

Villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 14 dagar innan kursstart. Därefter debiteras 100% av kostnaden. HumanResurs förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Rehab + OSA

Utbildning i arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering samt organisatorisk och social arbetsmiljö

Händer det att du ställs inför rehabiliteringsfrågor i arbetet? Behöver du kunskap om hur du jobbar praktiskt med dem på ett effektivt sätt? Denna utbildning ger dig mer kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö samt hur du kan jobba med dessa ibland kluriga frågor så att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor och inte bara ett svårt ”måste”.

 

DatumFörmiddag den 16 och 17 september

Plats: Teams 

Tider:  09.00-12.00

Kostnad exkl. moms: 4 590 kr eller kr per deltagare eller 3 timmar per deltagare

Målgrupp: chefer, arbetsledare, HR, övrig personal som jobbar med arbetsmiljöfrågor och skyddsombud

Syfte

Syftet är ge förståelse för och kunskap om vilka krav som
ställs i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2020:5 och 2015:4,
arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.

 Mål

 • Efter utbildningen ska deltagaren:
 • känna till grundläggande lagar och begrepp inom området
 • ha förståelse för ansvar och roller som gäller för olika
  parter i arbetet med arbetsanpassning och arbetsinriktad rehabilitering
 • ha kunskaper om organisatoriska och sociala
  arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett
  systematiskt arbetsmiljöarbete
 • känna till och ha kunskap om vilka krav som ställs i de
  aktuella föreskrifterna samt förstå nyttan med policys och rutiner
 • ha kännedom om konkreta verktyg och var man kan hitta
  dessa. 

Innehåll:

Dag 1

 • AFS 215:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • stress och stresshantering, ur ett medicinskt och
  arbetsgivarperspektiv. Vad är viktigt att tänka på? Tips och råd utifrån
  forskning vad vi kan arbeta vidare med och utveckla.
 • kränkande särbehandling och diskriminering. Hur kan vi
  förstå, bemöta och jobba med detta?

 Dag 2

 • sjukförsäkringen. Vad gäller vid sjukskrivningar?
 • rehab-kedjan. Hur ser den ut? Och vem behöver göra vad?
 • arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande
  arbetsanpassningar
 • vilka särskilda regler gäller under tiden en person är sjuk?
 • om rehab plan som ska upprättas av arbetsgivaren vid längre
  frånvaro
 • vikten av policys, rutiner och struktur
 • kort om arbetsrätt
 • tips från läkaren

 Kursledare

Anna Appelblad, Socionom och Leg. Psykoterapeut samt Malin Grundström, Företagsläkare, Specialist i allmänmedicin

Anmälan och frågor

Anmälan senast 14 dagar innan kursstart till Marianne
Edblom, arbetsmiljöingenjör via denna hemsida eller e-post marianne.edblom@humanresurs.se. Vid frågor maila eller ring till Marianne, telefonnummer 0660-30 98 80

Omfattning och genomförande

Vidareutbildning inom arbetsmiljö som omfattar 1 hel
kursdag, men genomförs på 2 halvdagar. Utbildningen bedrivs i seminarieform.
Fakta och genomgång av lagstiftning blandas med aktuella exempel och tid för
både frågor och dialog.

Villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram
till 14 dagar innan kursstart. Därefter debiteras 100% av kostnaden.
HumanResurs förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på
grund av för få deltagare.

Lätt-SAM + OSA

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete med fördjupning inom organisatorisk och social arbetsmiljö

Har du tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna sätta snurr på det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förbättra säkerhet och trivsel i er verksamhet? Denna utbildning ger dig mer kunskap om grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete med fördjupning i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du fårpraktiska exempel på hur du kan jobba med dessa ibland kluriga frågor så att arbetsmiljö-arbetet blir en framgångsfaktor och inte bara ett svårt ”måste”.

Datum: Förmiddag den 22 och 23 september

Plats: Teams

Tider: 09.00-12.00

Kostnad exkl. moms: 4 000 kr eller kr per deltagare eller 2,5 timmar per deltagare

Målgrupp: chefer, arbetsledare, HR, övrig personal som jobbar med arbetsmiljöfrågor och skyddsombud

 

Syfte

Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 och 2015:4

 Mål

 

 • Efter utbildningen ska deltagaren:
 • känna till grundläggande lagar och begrepp inom området
 • ha förståelse för ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • ha kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • känna till och ha kunskap om vilka krav som ställs i de aktuella föreskrifterna samt förstå nyttan med policys och rutiner
 • ha kunskap om undersökning och riskbedömning och hur de kan genomföras i verksamheten 
 • ha kännedom om konkreta verktyg och var man kan hitta dessa. 

 Innehåll

 

Dag 1

 

 • Introduktion
 • Arbetsmiljölagstiftning och angränsande lagstiftning
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ansvar, roller och samverkan
 • Riskbedömning teori och praktik
 • Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner 

Dag 2

 • AFS 215:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • stress och stresshantering, ur ett medicinskt och arbetsgivarperspektiv. Vad är viktigt att tänka på? Tips och råd utifrån forskning vad vi kan arbeta vidare med och utveckla.
 • kränkande särbehandling och diskriminering. Hur kan vi förstå, bemöta och jobba med detta?

 Kursledare

Marianne Edblom, Arbetsmiljöingenjör samt Anna Appelblad, Socionom och Leg. Psykoterapeut

 Anmälan och frågor

Anmälan senast 14 dagar innan kursstart till Marianne Edblom, arbetsmiljöingenjör via e-post marianne.edblom@humanresurs.se eller denna anmälan. Vid frågor maila eller ring 0660-30 98 80 Marianne.

 Omfattning och genomförande

 

Grundläggande utbildning inom arbetsmiljö som omfattar 1 hel kursdag, men genomförs på 2 halvdagar. Utbildningen bedrivs i seminarieform. Fakta och genomgång av lagstiftning blandas med aktuella exempel och tid för både frågor och dialog.

 Villkor

 

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 14 dagar innan kursstart. Därefter debiteras 100% av kostnaden. HumanResurs förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Anmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.